„Wieża Babel”

Książka, którą Tobie udostępniam w mojej witrynie, jest rezultatem doznań i odczuć zatrudnionego w jednym ze szwedzkich urzędów. Traktuje o rozbuchanej biurokracji, co z niesłabnącym apetytem Kronosa, zżera wszystko co w jednostce istotne, niepowtarzalne – pozostawiając duszy spustoszały i jałowy krajobraz pod znakiem biurowej ceremonialności, lizusostwa i kultu szefa. Atmosfera urzędu jest przesycona strachem, podejrzliwością i nieufnością, zaś codzienna praca i kreatywność została wyparta przez biurokratyczną liturgię, sprawowaną przez kapłanów urzędu w osobach szefów działów i sekcji. Pracownicy, zniewalani obowiązującą liturgią i bezduszną rutyną , są niczym ciasto – dające się formować według swojego widzimisię - w rękach najwyższego mistrza ceremonii – generalnego dyrektora. Ubezwłasnowolnienie i inercja, biorące się z oportunizmu i strachu, niezdolność do podejmowania decyzji i brak odpowiedzialności – wszystko to prowadzi do chaosu, w który pogrąża się urząd. Będąc przekonany o uniwersalności poruszanego tematu, nadałem powieści symboliczny tytuł „Wieża Babel”.

„Wieża Babel” PDF

O autorze

Nazywam się Jerzy Stypułkowski. Od trzydziestu lat jestem zamieszkały w Sztokholmie, gdzie po studiach uniwersyteckich w dziedzinie historii literatury, informatyki oraz bibliotekoznawstwa, pełnię funkcję bibliotekarza w National Library of Sweden.

Skontaktuj się ze mną via email (info@jerzystypulkowski.com).