O książkach

Dotychczas wydałem jedną powieść. Jest nią „Decyzja”, która ukazała się w warszawskim wydawnictwie „Książka i Prasa” w 2002 roku; książka niewielka objętościowo, jednak dla mnie istotna, bo stanowiąca moje pisarskie credo i zarazem klucz do mojej twórczości.

„W swoim pisarstwie daje wyraz zagubieniu i udręce człowieka w świecie znaczonym nudą codziennej rutyny i monotonii, nieustannego powielania tych samych zachowań i sytuacji. Absurd, groteska i głęboki pesymizm przenikający twórczość Stypułkowskiego, wspólny dla części pisarzy pokolenia powojennego, jednoznacznie sytuuje go w kręgu duchowych spadkobierców Franza Kafki i Samuela Becketta”: tymi słowy charakteryzuje moją twórczość wydawca „Decyzji”.

Kliknij tutaj aby przeczytać fragment "Decyzji".

O autorze

Nazywam się Jerzy Stypułkowski. Od trzydziestu lat jestem zamieszkały w Sztokholmie, gdzie po studiach uniwersyteckich w dziedzinie historii literatury, informatyki oraz bibliotekoznawstwa, pełnię funkcję bibliotekarza w National Library of Sweden.

Skontaktuj się ze mną via email (info@jerzystypulkowski.com).